Bond voor Zangkoren

Korenfestival 13 april 2024.

Het Korenfestival van 10 tot ongeveer 17 uur zal zijn op zaterdag 13 april 2024 in de Hobbe van Baerdt Tsjerke in het centrum van Joure.

Tijdens dit Korenfestival krijgen de koren direct na hun optreden, mondelinge feedback van 2 professionele koordirigenten. De schriftelijke feedback van de presentatie wordt op een later moment toegestuurd. Op het festival wordt ook een Workshop gegeven, waar alle koren gezamenlijk en gelijktijdig aan deel kunnen nemen. Welke……..blijft nog even een verrassing! Bovendien is aan het eind van de dag weer een spetterende, gezamenlijke Slotact!

Omdat koren zo verschillend en daardoor niet met elkaar vergelijkbaar zijn, heeft het BZF bestuur gemeend van categorieën en prijzen af te stappen. Voor de BZF zijn alle koren, zoals een prachtig ouderenkoor tot een swingend popkoor en alles daar tussen in, even waardevol. We denken dat een feedback over de zangpresentatie van je koor, door 2 een neutrale koordirigenten, een waardevolle aanvulling is voor het verder ontwikkelen van de koorzang in Fryslân.

Koren kunnen deelnemen met 1 inzinglied en 2 te beoordelen liederen.

Opgeven vóór 15 februari via  info@bond-van-zangkoren-friesland.nl

We hopen van harte om jullie op 16 maart en/of 13 april te zien, dan maken we er op beide data weer een gezellige dag van!

Publiek is van harte welkom!!

Kijk op de website voor meer info: https://bond-van-zangkoren-friesland.nl/