Gemengd Koor Boyl AgendaAgenda

De concert agenda voor 2017-2018 luidt als volgt:

26 november 2017

Concert Buitengoed Fredeshiem. Aanvang concert 14.30 uur.

Eiderberg 2, 8346 KJ De Bult.

21 januari 2018

Nieuwjaarsconcert 2018. Aanvang: 11.00 uur.

Dorpshuis De Tille Boijl.

17 februari 2018

Open repetitie (Voor iedereen toegankelijk die wil luisteren of meezingen!!)

Hervormde Kerk Boijl

Hou deze pagina in de gaten. Het kan altijd zijn dat er concerten worden toegevoegd.

Wilt U meer weten? Neem gerust contact met ons op en klik hier.

Wat deden we eerder dit jaar?

28 augustus 2017
Start koorseizoen 2017-2018. Eerste repetitie 20.00 uur Dorpshuis De Tille.

29 oktober 2017

Concert Hervormde Kerk Boijl. Aanvang concert 14.30 uur.