Twee Jubilarissen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering werden twee leden van het koor door de heer Gauke Dijkstra van de Bond van Friese Zangkoren gehuldigd.

Hitsje Boonstra kreeg een speld en een oorkonde voor haar 25-jarig lidmaatschap. Jantje de Vries heeft er zelfs al 50 jaar op zitten en ontving een zilveren speld en een oorkonde.

Het koor deed daar nog eens een mooie bos bloemen bij. Fantastisch zo’n mooie mijlpaal.

 

Klinkende Jubileumconcerten

Op 9 en 10 november gaf ons koor maar liefst twee jubileumconcerten. Twee keer een volle zaal en enthousiast publiek.

“Wat een prachtige uitvoering, schitterend gezongen en geacteerd, genoten van deze middag van jullie geweldig koor. Vooral het Magnificat, was kippenvel, en ik zeg dan altijd dan is het meer dan goed.”
“We hebben genoten van een prachtige gevarieerde jubileum uitvoering van het koor. Complimenten! Op naar de volgende 80 jaar!”
“Jaaaa was erg mooi! Jullie hebben er echt een feest van gemaakt!”
“Jullie hebben mij een geweldige middag bezorgd. Ik heb ontzettend genoten” Zo maar wat reacties van het publiek. En dat is fijn om te horen. Ook de solisten en de begeleiding waren in topvorm.
We gaan dit concert de komende tijd nog herhalen in de regio. Voor het eerst op 8 december 14.30 uur in de Dorpskerk in Vledder.

Voor foto’s: Foto’s Jubileumconcert

Jubilarissen bij het Gemengd Koor Boyl

Op de jaarlijkse ledenvergadering van het Gemengd Koor Boyl op 18 februari werden 3 jubilarissen in het zonnetje gezet. De heer Gauke Dijkstra, bestuurslid van van De Bond van Friese Zangkoren was speciaal naar Boijl gekomen om de dames de bijbehorende versierselen op te spelden en de oorkondes uit te reiken. Heintje Bijkerk uit Boijl is al 60 jaar trouw lid en in al die jaren heeft zij nauwelijks repetities en concerten gemist. Renske Jonkman en Romkje de Boer werden gehuldigd voor 25 jaar lidmaatschap en ontvingen ook de bijbehorende Bondsspeld. De dames viel een warm applaus van de andere koorleden ten deel.

 

Nieuwjaarsconcert Gemengd Koor Boyl druk bezocht

In een “uitverkocht” Dorpshuis De Tille luisterden op zondag 20 januari 120 aanwezigen naar het Nieuwjaarsconcert. Er was veel meer belangstelling, maar om veiligheidsredenen was het nou eenmaal vol=vol.

Het gehoor werd getrakteerd op een zeer gevarieerd concert en kreeg de handen daar enthousiast voor op elkaar. Het was goed te zien en te horen dat het koor, dat de laatste 4 jaar bijna in ledental is verdubbeld, er zin in had. Onder leiding van Marijke Beute laat het koor duidelijk zien dat het ook kwalitatief heel goed gaat. De koorstukken werden afgewisseld met solo’s van Mirjam Cornelisse en Marijke Beute. Twee sopranen die het gehoor in een duet koude rillingen op de rug bezorgde. Als met al een mooi concert. Het publiek liet ondubbelzinnig blijken enthousiast te zijn over de geleverde prestatie.

Belijk hier de video

Dit jaar bestaat het koor maar liefst 80 jaar. De voorbereidingen voor het lustrumconcert op 10 november 2019 zijn in volle gang.

 

Festival of Lessons and Carols in Steggerda

Op zondagavond 16 december wordt er in Steggerda een Festival of Lessons and Carols gehouden. Dit festival van lezingen en liederen wordt ook in Nederland in de dagen voor Kerst een bekend fenomeen.

De geschiedenis van het Festival of Lessons and Carols gaat deels terug naar Kerstavond 1880. De bisschop van Truro in Cornwall (zuidwesten van Engeland) organiseerde een dienst in een houten schuur. Deze dienst was vooral bedoeld om mannen uit de cafés te houden. De populariteit was zo groot dat andere kerken dit voorbeeld volgden. Het Festival of Lessons and Carols kreeg vooral bekendheid door de jaarlijkse uitvoeringen in de kapel van King's College in Cambridge sinds Kerstavond 1918.

Het festival bestaat uit lezingen uit de Bijbel (Lessons), die worden gevolgd door veelal bekende advents- en kerstliederen (Carols). Al deze liederen hebben een Engelse melodie, bekend van o.a. het televisieprogramma Nederland zingt. Naast samenzang zal het Gemengd Koor Boyl o.l.v. Marijke Beute een deel van de (Engelstalige) liederen ten gehore brengen.

Het Festival of Lessons and Carols wordt georganiseerd door de Rooms-Katholieke Petrus en Paulus Parochie, locatie Steggerda en de Protestantse Gemeente Lindestreek. Het festival begint om 19.30 uur  en vindt plaats in de Sint Fredericuskerk, Pepergaweg 45 in Steggerda.

Dubbelconcert Gemengd Koor Boyl met Zingt Gode Lof uit Hoogkerk.

Op 10 november stond het dubbelconcert met Gemengd Koor Zingt Gode Lof uit Hoogkerk op het programma. Bijzonder was al dat beide Gemengd Koor Boylkoren onder leiding van Marijke Beute staan. In de Schutse te Appelscha waren beide koren goed in vorm. Zij brachten zowel afzonderlijk als gezamenlijk mooie liederen ten gehore. De sopranen Heleen Vertegaal en Karin Davids lieten beiden een prachtige sopraansolo horen. Het publiek dat helaas niet in groten getale was opgekomen genoot zichtbaar. De reactie was dan ook: “Jullie verdienen méér publiek”. Dat is fijn om te horen. Iedere geïnteresseerde zanger is uiteraard welkom op ons volgende concert. Zie daarvoor de agenda op de website.

Zangseizoen weer gestart

Op 27 augustus was al weer de eerste repetitie van het nieuwe seizoen. Ook zin om te zingen, kom dan op maandagavond gerust luisteren of meezingen, om te zien of het iets voor je is. Kondig je komst vooraf aan via www.gemengdkoorboyl.nl/zingen, dan zorgen we dat er een muziekmap voor je klaarligt. Je bent van harte welkom. Dorpshuis de Tille in Boijl om 19.45 uur.

Tweede prijs op Concours Friese Zangkoren.

Goed nieuws. Het Koor behaalde zaterdag 7 april 2018 een tweede prijs op het jaarlijkse concours van de Bond van Friese zangkoren. Helaas kampten we met veel afwezigen, waardoor we niet op volle sterkte konden aantreden. Toch was het resultaat mooi te noemen. Het koor vertolkte twee nummers uit het prachtige Magnificat van Vivaldi. Tijdens het juryberaad zongen alle aanwezigen in het kader Leeuwarden Culturele Hoofdstad De Grutste Kanon Fan Fryslân, onder de bezielende leiding van Hindrik van der Meer. Met zoveel zangers in de zaal was dat absoluut een collectief succes van alle aanwezige koren.

Luister naar stukje op Omrop Fryslan

Bomvolle zaal bij Nieuwjaarsconcert

In een bomvol Dorpshuis De Tille gaf het Gemengd Koor Boyl zondag 21 januari haar traditionele Nieuwjaarsconcert. Er waren stoelen te weinig voor het massaal opgekomen publiek, waaronder ook burgemeester van de Nadort. Niet alleen het koor was zelf goed op dreef. Het optreden van het Kinderkoor Boijl was een aandoenlijke noot in dit concert. Het publiek werd duidelijk vrolijk van het verfrissende optreden van dit goede kinderkoor onder leiding van Mirjam Cornelisse. Het koor had 3 solisten van het conservatorium bereid gevonden aan het concert mee te werken. Mezzo sopraan Judit Subirana stal de harten met haar vertolking van de openingsaria uit de opera Carmen. Het koor startte het concert met het lied De Raadselridder en vervolgens werd het publiek door Koor, Kinderkoor en solisten met een zeer gevarieerd en mooi concert verrast. Mooi element was het O la bon echo, waarin de solisten de echo van het koor verzorgden. Het publiek liet haar waardering en dankbaarheid blijkt met veel en hartelijk applaus. Het koor presteerde bijzonder goed onder leiding van dirigent Marijke Beute.

De kop is eraf met een mooi concert in de Dorpskerk in Boijl.

Op zondag 29 oktober beten we de spits af in dit koorseizoen met een concert in de Dorpskerk in Boijl. Een volle kerk genoot zichtbaar van een goed concert. Het nieuwe repertoire liep al lekker. Het gehoor was duidelijk enthousiast. Op een winderige najaarsmiddag, stond het concert helemaal in het teken van de herfst. Marijke bracht het Automne van Fauré ten gehore en dat klonk werkelijk prachtig. Het koor was goed op dreef en kreeg de handen goed op elkaar.

Mooi concert Gemengd Koor Boyl in Zorgvlied

Op zondag 30 april stond voor het, inmiddels 36 leden tellende koor het Voorjaarsconcert op het programma. Het was al weer het Gemengd Koor Boijl Zorgvliedlaatste concert van het seizoen. Er waren dan ook veel toehoorders aanwezig in de Andreaskerk in Zorgvlied. Met een heel afwisselend programma voerde het koor de luisteraars door verschillende tijden en stijlen van muziek. Het paste ook volledig bij de locatie om het concert te beginnen met het prachtige Magnificat van Vivaldi, waarin dirigent Marijke Beute een prachtige sopraansolo vertolkte. De afwisseling in het programma en de bijzondere volgorde maakte dat het publiek steeds weer verrast werd. Van mis tot musical, zoals het koor dat zelf noemt. Na de pauze bracht het koor voor het eerst de Raadselridder van Hella Haasse, op muziek gezet door Kees Kef. De afwisselende samenzang in dit stuk kwam goed uit de verf en leidde dan ook tot veel applaus. Niet ongebruikelijk beëindigde het koor het concert in de kerk met het gedragen Irish Blessing, waarna het publiek er nog een toegift uit applaudisseerde. Het was weer een mooi concert op deze mooie lentedag.

Concours Bond van Friese Zangkoren

Op 8 april 2017 nam het koor deel aan het jaarlijkse concours van de Bond van Friese Zangkoren. Het koor behaalde een tweede prijs met een puntentotaal van 210,5. Dat is een mooi resultaat, zeker als je ziet dat met het lied de Raadselridder de lat door het koor hoog werd gelegd. Overigens was het niveau tijdens dit concours zeer hoog.

Leuke belangstelling bij de open repetitie.

Er waren enkele serieuze belangstellenden bij de open repetitie op 11 februari. De meezingers waren enthousiast en wij hopen ze als lid te mogen verwelkomen.

Wij repeteren op maandagavond 20.00 uur. Dorpshuis De Tille in Boijl. U bent altijd welkom.

Nieuwjaarsconcert 2017.

Wat was het een muzikaal feest In de Tille in Boijl. Het Nieuwjaarsconcert van het Gemend Koor Boyl, trok ruim 120 toehoorders. Zij kregen bij binnenkomst een prachtig programmaboekje in handen dat tot stand kwam dankzij de bijdragen van een aantal sponsors. De dankbaarheid van het koor was duidelijk te merken.

Het publiek werd getrakteerd op een mooi samenhangend programma dat geopend werd met het prachtige Magnificat van Vivaldi. Werkelijk kippenvel bezorgende solo’s van Mirjam Cornelisse en Marijke Beute bezorgde het publiek warme handen van het lange applaus.

Het programma bood van alles wat: Franse volksliedjes, liefdesliedjes en bovendien een hele mooie opvoering van de Messe Breve no. 7 in C van Gounod.

Na de pauze werd de Musical South Pacific gevolgd door een blokje operette, waarin Mirjam Cornelisse op originele wijze zong en acteerde. Zelfs Nederlands ontbrak niet op het programma met Nooit vergeet ik die dag, dat in 1971 werd vertolkt door Mieke Telkamp.

Het concert afsluiten met de Irish Blessing klonk heel bijzonder. Het enthousiaste publiek applaudisseerde er ook nog een toegift uit. De meest sprekende reactie was na afloop misschien wel van de mevrouw, die uitriep: “Ik heb de ochtend van mijn leven gehad“.

Mooie recensie van het Concert op 6 november in het Koloniekerkje in Wilhelminaoord.

Er is weer leuk nieuws. Muziekrecensent Jan Toor (o.a.Steenwijker Courant) schreef een mooie recensie naar aanleidingWilhelminaoord van het concert in het Koloniekerkje in Wilhelminaoord. Daar voegen wij niets meer aan toe.

Klik hier om de recensie te lezen.

1e prijs op het concours van de Bond van Friese Zangkoren.

Op zaterdag 9 april veroverde het koor de eerste prijs in haar categorie op het Concours van de Bond van Friese Zangkoren in Joure. Aan het concours namen 25 Friese koren deel. Het Koor uit Boijl bracht de nummers Dutch Blues, Je ne l’ose dire en het Gloria uit de Messe Breve van Gounod ten gehore. Niet alleen koor en dirigent Marijke Beute waren tevreden, ook uit de zaal klonk een daverend applaus. De prestaties werden dus ook positief beoordeeld door de vakjury, die oordeelde op zuiverheid, ritme, uitspraak, klankgehalte, nuancering, samenzang en opvatting van tekst en muziek. Een dezer dagen ontvangt het koor de schriftelijke onderbouwing van de jury, die weer kan worden gebruikt om verder te verbeteren.Gemengd Koor Boyl

Sprankelend concert op Buitengoed Fredeshiem

De mooie locatie en de goede ontvangst op Buitengoed Fredeshiem, waren zondagmiddag 6 maart de basis voor een sprankelend Concert Fredeshiemconcert. Het is duidelijk te merken dat het koor in kwaliteit groeit. Zowel muzikaal als in de presentatie was het genieten voor het publiek dat weer in groten getale aanwezig was. Hoogtepunten vóór de pauze waren het nieuwe lied The Irish Blessing en de Messe Breve van Gounod, die het koor wel zeer goed onder de knie begint te krijgen. Tenor Frans Mooy vertolkte op gedragen wijze de solo in het Ave Verum van Elgar. Pianiste Janine Santing vertolkte Sous la feuillées van Francis Thomé (1850-1909) met verve. Het gehoor kon de lente als het ware proeven. Na de pauze kreeg het publiek het o.a. succesnummer La, la la je ne l’ose dire en het grappige There is nothin’ like a dame, uit de musical South Pacific te horen. Kortom, wie er niet was heeft wat gemist! Na het dankbare applaus van het publiek en een bloemenhulde van de directie van Fredeshiem zong het koor nog een keer La, la, la je ne l’ose dire, waarna het publiek opgewekt de zaal verliet en al zingend naar huis ging.

Nieuwjaarsconcert in een vol Dorpshuis De Tille

Zondag 24 januari vond het traditionele Nieuwjaarsconcert van het Gemengd Koor Boyl plaats. Met medewerking van sopraan Mirjam Cornelisse werd er een heel gevarieerd programma gebracht dat door het gehoor met enthousiasme werd ontvangen. Het koor startte met What a wonderful World, het beroemde nummer van Louis Armstrong. Heel toepasselijk werd daar de nieuwjaarswens in verpakt. Mirjam Cornelisse bracht een paar prachtige solo’s ten gehore met als hoogtepunt het Ave Maria van Bach/Gounod. Het publiek was zichtbaar en hoorbaar enthousiast, in een vol Dorpshuis De Tille in Boijl. Bij de vertolking van de Dutch Blues kreeg het koor zelfs de lachers op zijn hand. Het koor werd beloond met een staande ovatie en bracht als toegift nog een keer, op originele wijze, het grappige Franse volksliedje Je ne l’ose dire. Nadat voorzitter Betty Heming dirigent Marijke Beute en pianiste Janine Santing een bloemenhulde had gebracht en het publiek en de vrijwilligers van de Tille had bedankt ging iedereen weer opgewekt en tevreden huiswaarts.

Mooi concert in Appelscha.

Het concert van 15 november was zeer succesvol. Een volle kerk trakteerde het koor op een staande ovatie. Het publiek was duidelijk in zijn nopjes met het optreden van het koor. Het Franse liedje Je ne l’ose dire werd opgedragen aan de slachtoffers van de gruwelijke misdaden in Parijs. Een gedeelte van de giften van het publiek worden aan de kerk geschonken voor de financiering van de nieuwe vleugel, waarop pianiste Jeanine Santing het koor begeleidde en de Petite ouverture à danser van de hand van componist Erik Satie (1866-1925) ten gehore bracht. Dank aan het publiek dat in groten getale de moeite had genomen naar De Schutse te komen.