Messe Brève Gounod no 7. In C

Link naar uitvoering

Link naar uitvoering

Link naar oefenmateriaal Gloria Bas langzaam

Link naar oefenmateriaal Gloria Bas snel

Begeleiding per partij (Cyberbass)

Oefenlink Salutaris Hostia

Link naar Uitvoering aux chapelles (met Salutaris Hostia).

 

Vertaling:

Het Kyrie is een (veelal gezongen) gebed in christelijke Kerkdiensten. In Nederland wordt het vooral in de rooms-katholieke mis en nauwelijks in protestantse diensten gebeden - in tegenstelling tot in het buitenland, waar het Kyrie door protestanten wel meestal een vast gebed is. Het wordt eerst gezongen door de priester of het koor en vervolgens beantwoord door de gelovigen. Veelal wordt het gebruikt in een gebed:

Kyrie

Vertaling

Kyrie eleison

"Heer, ontferm u over ons

Christe eleison

Christus, ontferm u over ons

Kyrie eleison.

Heer, ontferm u over ons."

 

Het Gloria in de katholieke liturgie is de naam van het tweede gezang van het ordinarium in het rituaal van de Heilige Mis. De volledige tekst luidt:

Latijn

Nederlands:

Gloria in excelsis Deo

Eer aan God in den hoge

et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.

Laudamus Te. Benedicimus Te.

Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U.

Adoramus Te. Glorificamus Te.

Wij verheerlijken U en zeggen U

Gratias agimus Tibi propter magnam gloriam tuam.

dank voor uw grote heerlijkheid.

Domine Deus Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.

Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader;

Domine Fili unigenite, Iesu Christe.

Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;

Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris.

Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;

Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons;

Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.

Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed;

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.

Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.

Quoniam Tu solus Sanctus. Tu solus Dominus.

Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Heer.

Tu solus altissimus, Iesu Christe.

Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus.

Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris.

Met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader.

Amen

Amen.

 

Sanctus

Het Sanctus is het vierde vaste misgezang van het ordinarium van de H. Mis en is een onderdeel van het Eucharistisch gebed. Het komt na de prefatie en wordt genoemd naar het eerste woord van dit gebed. Na het Sanctus wordt het Eucharistisch gebed vervolgd met de Canon en gaan de gelovigen knielen.

Sanctus, Sanctus, Sanctus,

Dominus Deus Sabaoth;

Pleni sunt cæli et terra gloria tua.

Hosanna in excelsis.

Benedictus, qui venit in nomine Domini.

Hosanna in excelsis.

Heilig, heilig, heilig de Heer,

de God der hemelse machten.

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.

Hosanna in de Hoge.

Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren.

Hosanna in de Hoge.

 

O SALUTARIS HOSTIA

Een van de bekende Eucharistische hymnen van St. Thomas van Aquino, “O Salutaris Hostia”, “Tantum Ergo Sacramentum” en “Panis Angelicus”.

O Salutaris hostia

Quae coeli pandis ostium.

Bella premunt hostilia.

Da robus fer auxilium.

Amen. 

O heilzame Hostie,

Gij die de deur van de hemel opent.

Zie, wrede vijanden kwellen ons. Geef ons sterkte en breng ons hulp.

Amen.

 

Agnus Dei

De Latijnse uitdrukking Agnus Dei staat voor het Lam Gods en verwijst naar Jezus Christus in zijn rol van de perfecte sacramentele opoffering die de zonden van de mens verzoent in de christelijke theologie.

Agnus Dei

Vertaling

Agnus Dei,

Lam Gods,

qui tollis peccata mundi,

dat wegneemt de zonden der wereld,

miserere nobis.

ontferm U over ons.

Agnus Dei,

Lam Gods,

qui tollis peccata mundi,

dat wegneemt de zonden der wereld,

miserere nobis.

ontferm U over ons.

Agnus Dei,

Lam Gods,

qui tollis peccata mundi,

dat wegneemt de zonden der wereld,

dona nobis pacem.

geef ons de Vrede.