Ave verum

Koor

Sopranen

Alten

Tenoren

Bassen

Koorpartijen

 

Vertaling.

Ave verum
Ave verum corpus,
natum de Maria Virgine,
Vere passum, immolatum
In cruce pro homine,
Cujus latus perforatum
Unda fluxit sanguine.

Gegroet waarachtig lichaam
[van Christus],
geboren uit de Maagd Maria,
dat werkelijk heeft geleden,
en voor de mens geofferd is aan het kruis.
Uit wiens doorboorde zijde
bloed vloeide.

Esto nobis praegustatum
In mortis examine.
O Jesu dulcis, O Jesu pie,
O Jesu, fili Mariae!

Laat dit ons een voorsmaak zijn
tijdens de beproeving van de dood.
O zoete Jezus, O trouwe Jezus,
O Jezus, Zoon van Maria.